Polityka prywatności

Jako administratorzy strony kody-bonusowe.pl szanujemy prawo do prywatności naszych użytkowników. Codziennie dbamy o to, aby korzystanie z naszego serwisu było bezpieczne i komfortowe. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności serwisu kody-bonusowe.pl. Poniżej wyjaśnimy jakie dane o użytkownikach zbieramy i w jakim celu to robimy. Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności wyjdź z serwisu.

Definicje

 1. Administrator – administratorem danych osobowych użytkowników jest Kahuna Projects Ltd z siedzibą w Londynie, Niddry Lodge, 51 Holland Street, London, Kensington, W8 7JB, company number 10101038.
 2. Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem:  https://kody-bonusowe.pl/ 
 3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę kody-bonusowe.pl.
 4. Adres IP – jest to indywidualny numer, który zwykle posiada każde urządzenie podłączone do internetu.

Dane osobowe użytkowników kody-bonusowe.pl

 1. Dane osobowe to informacje, przez które można lub możliwa jest identyfikacja danej osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Może to być przechowywanie, utrwalanie, zbieranie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ograniczanie czy niszczenie.
 2. Użytkownik Serwisu przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na kody-bonusowe.pl lub dodając komentarz. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje adres IP, adres e-mail oraz nazwę użytkownika. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 3. Logi serwera – korzystanie ze strony kody-bonusowe.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Zapytania zapisywane są w logach serwera (jest to między innymi adres IP, data). Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników – w jakim celu?

 1. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do korzystania z kody-bonusowe.pl. Podstawą do przetwarzania danych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W szczególności: w celu archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na kody-bonusowe.pl, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Przechowywanie danych Użytkowników

 1. Administrator Serwisu będzie przechowywał dane Użytkowników przez okres 3 lat. 
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celach archiwalnych, tworzenia kopii zapasowej  i innych o których mowa powyżej), do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Udostępnianie danych Użytkowników

 1. Dostęp do danych ma tylko Administrator lub osoby przez niego upoważnione.
 2. Dane osobowe Użytkowników obejmujące nazwę użytkownika widoczne są również dla innych Użytkowników kody-bonusowe.pl.
 3. Administrator może przekazywać dane użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora.

Uprawnienia użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 1. Do żądania dostępu do swoich danych. Może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
 2. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli odbywa się ono w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
 3. Do przenoszenia danych.
 4. Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarzana dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.

Pliki cookies

Cookies (ciasteczka) są plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji stron internetowych. Używa się ich także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, dzięki czemu można ulepszać jego strukturę i zawartość. Jednak wyłączając personalną identyfikację użytkownika.

Serwis stosuje są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Sesyjne, to pliki tymczasowe, które znajdują się na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas lub do momentu usunięcia ich ręcznie przez użytkownika.

Pliki cookies w Serwisie kody-bonusowe.pl

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko dane zawarte w plikach cookies. 
 2. Operator Serwisu kody-bonusowe.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 3. Operator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dopasowania treści i zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika; pliki cookies między innymi rozpoznają urządzenie Użytkownika, by zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • tworzenia statystyk pozwalających poznać preferencje i zachowanie Użytkownika; analiza statystyk jest anonimowa; statystyki pozwalają dostosować zawartość i wygląd Serwisu do panujących trendów; stosowane są też do oceny popularności Serwisu
 • Operator Serwisu korzysta z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Użytkowników na stronie; w tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics; operator Serwisu w ramach narzędzia zbiera dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach Użytkowników; w ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zdecydować czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych

Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki na swoim urządzeniu, w celu zablokowania plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu w urządzeniu. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptację zapisu plików w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.